Conclusie 5-B

Opvang 40 weken per jaar
Tijdens de 12 weken zomervakantie van het basisonderwijs in de regio zuid maak je geen gebruik van opvang. Deze weken liggen vast en zijn niet flexibel in te delen.