Algemene corona informatie

Thuisblijfbeleid voor kinderen van 4 tot 12 jaar

Voor kinderen van 4 tot 12 jaar geldt dat zij met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven, dus ook bij milde verkoudheidsklachten. Met een negatieve testuitslag (thuistest bij milde klachten of van de GGD bij koorts of ernstige klachten) kunnen zij weer naar de opvang.

Thuisblijfbeleid kinderen van 0 tot 4 jaar

Bij verergering van de verkoudheidsklachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid, of als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat blijven kinderen van 0 tot 4 jaar thuis. Ook mogen kinderen met milde verkoudheidsklachten niet naar de opvang als zij in contact zijn geweest met een op COVID-19 getest persoon. Dit geldt voor zowel immuun als niet immuun beschouwde personen.

Kinderen van 0 tot 4 jaar mogen wel naar de opvang:

 • Met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn);
 • Als ze af en toe hoesten;
 • Met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid;
 • Bij het ontstaan van nieuwe klachten passend bij COVID-19 minder dan 8 weken na de eerste ziektedag (of testdatum) van een coronabesmetting.

Kinderen van 0 tot 12 jaar moeten ook thuisblijven als zij:

 • Een huisgenoot met COVID-19 hebben of een overig nauw contact zijn van iemand met COVID-19.
  • 10 dagen quarantaine na het laatste contactmoment met de besmettelijk persoon
  • Testen op dag 5 (bij een negatieve uitslag van de GGD mag je kind uit quarantaine)
  • Testen bij klachten
 • Worden getest; thuisblijven totdat de uitslag bekend is.

Als je kind niet getest wordt mag het weer naar de opvang als het 24 uur klachtenvrij is.

GGD scholenteam

In overleg met het GGD scholenteam worden besluiten genomen over de te nemen maatregelen, zoals bijvoorbeeld wel of geen quarantaine. Het advies van de GGD kan in alle gevallen afwijkend zijn van de adviezen van de beslisboom en het RIVM. Het GGD scholenteam hanteert verscherpte maatregelen om het aantal mogelijke besmettingen te beperken.

Beslisboom

De beslisboom is een vragenschema waarmee je kunt bepalen of een kind naar de opvang mag zolang er coronamaatregelen gelden. Het is belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de aangegeven volgorde tot je een antwoord hebt.

Klik hier voor de actuele versie van de beslisboom.

DigiD

Het is aan te raden om voor je kind(eren) een DigiD aan te vragen; de praktijk wijst uit dat testresultaten dan eerder beschikbaar zijn.

Haal- en brengmomenten

De haal- en brengmomenten blijven we hanteren zoals we eerder al communiceerden. Dringend verzoek om de haal- en brengmomenten zo kort mogelijk te houden. Binnen de locaties dragen ouders een mondkap. Alles met inachtneming van de emotionele veiligheid van de kinderen. Ouders mogen kinderen niet zelf halen of brengen als er sprake is van corona-gerelateerde klachten en/of als je wacht op de testuitslag.

Algemene maatregelen

 1. Afstand houden
  • Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
  • Tussen personeelsleden/gastouders en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
  • Tussen personeelsleden onderling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden, ook in de gemeenschappelijke ruimtes (pauzeruimte, vergaderruimte, gang, toiletten).
  • Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
  • Bij het ophalen van BSO-kinderen op school volgen we de maatregelen die de school getroffen heeft.
 2. Hygiëne maatregelen
  • Goede handhygiëne. Er is voldoende water en zeep voor handen. We wassen onze handen in ieder geval bij aankomst, na het buiten spelen, voor het (klaarmaken van) eten, na toiletbezoek, na contact met dieren en bij vieze of plakkerige handen.
  • We communiceren de hygiënemaatregelen en laten iedereen deze zo nauwkeurig mogelijk opvolgen: zit niet met je handen aan je gezicht, schud geen handen, hoest of nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze na gebruik meteen weg.
  • Handcontactpunten en speelgoed worden veelvuldig gereinigd.
  • Iedere dag wordt de locatie schoongemaakt volgens het reguliere schoonmaakprotocol.
 1. Ventilatie

Alle ruimtes worden elke dag regelmatig gelucht volgens de voorschriften van het RIVM.