Petra Dentz

Pedagogisch Medewerker Peutergroep

Ervoor zorgen dat de overstap naar de basisschool soepel en met vertrouwen verloopt.

Mijn streven is de peuters een veilige, warme, speelrijke leeromgeving te bieden waarin ieder kind zich op unieke wijze optimaal kan ontplooien en ontwikkelen. Geen kind is hetzelfde.
Op een speelse manier laat ik kinderen kennis maken met de vaardigheden die ze goed kunnen gebruiken bij de start op de basisschool. Door het steeds terug te laten komen, raken kinderen vertrouwd met bepaalde ritmes en leren ze bepaalde groepsnormen. Hierbij valt te denken aan; het durven vertellen in een kring, op je beurt wachten, concentreren op een activiteit, behoefte uitstellen, voor jezelf op kunnen komen en respect hebben voor elkaar. Met een gevarieerd activiteitenaanbod worden ook de cognitieve, creatieve en motorische ontwikkeling gestimuleerd. De peuters die bijna vier zijn gaan regelmatig met een pedagogisch medewerker een kijkje nemen in groep 1. Samen met de warme overdracht naar de kleuterjuf zorgen we ervoor dat de overstap naar de basisschool soepel en met vertrouwen verloopt.