Oudercommissie

De oudercommissie behartigt belangen van ouders en kinderen en vertegenwoordigt hen in een adviserende rol naar de organisatie. Samen met de Oudercommissie staan wij voor kwalitatief hoogwaardige kinderopvang. Bij de opvang van kinderen draait het niet alleen om het kind maar ook om de wensen van de ouders met betrekking tot hun kinderen. Daarnaast vormen zij een aanspreekpunt voor de ouders van de verschillende opvanglocaties.

Adviserende rol

De oudercommissie bestaat uit ouders die op vrijwillige basis een bijdrage leveren. De oudercommissie heeft wettelijke adviesbevoegdheden. Zo mag de oudercommissie advies uitbrengen over voorgenomen besluiten met betrekking tot de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, voedingsaangelegenheden en het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid & gezondheid, openingstijden, beleid m.b.t spel- en ontwikkelingsactiviteiten, vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en prijswijzigingen. Het reglement van de oudercommissie ligt ter inzage op al onze locaties en is op verzoek opvraagbaar bij de oudercommissie of via info@goudvisje.nl

Wij streven ernaar dat elke opvanglocatie door minimaal 2 ouders is vertegenwoordigd in de oudercommissie. Minstens driemaal per jaar heeft de oudercommissie overleg met het management.

Contact

Heb je interesse in een functie binnen de oudercommissie of wil je hierover meer informatie? Zijn er andere vragen voor de oudercommissie of wil je met hen in contact komen? Stuur een mail naar oudercommissie@goudvisje.nl.