Omgang met dieren

Omgang met dieren

Geiten, konijnen, duiven, geitjes, kippen en een pony; ze hebben allemaal een plek in het dierenverblijf op de locaties. Je peuter wordt betrokken bij de verzorging.

Slecht weer bestaat niet

Slecht weer bestaat niet

Iedere dag, bij elk weertype, zijn de peuters in de natuurtuin te vinden. Ze leren aan de hand van seizoenen de natuur kennen.

Sport & bewegen

Sport & bewegen

Sportief bezig zijn met leeftijdsgenootjes: vrijuit rennen, klimmen, klauteren, tuimelen, balanceren, schommelen en springen op de trampolines.

Muziek & cultuur

Muziek & cultuur

Je peuter leert tijdens de verschillende thema’s bijbehorende liedjes, maakt muziek tijdens een feestje en leert over instrumenten en de mogelijkheden.

Voorbereiding op school

Voorbereiding op school

De ideale voorbereiding op de basisschool door te werken met een VVE programma dat gericht is op de individuele ontwikkeling en het talent van je peuter.

Pedagogisch coach

Pedagogisch coach

Voor advies, coaching en opvoed- en ontwikkelingsvraagstukken is onze pedagogisch coach er voor jou en je peuter.

Met vriendjes spelend leren

Met vriendjes spelend leren

Je peuter maakt contact met leeftijdsgenootjes en sluit zijn eerste vriendschappen.

Uitdaging en ontwikkelen vanuit jouw talent

Uitdaging en ontwikkelen vanuit jouw talent

We kijken naar waar je peuter in zijn ontwikkeling staat, waar hij naar toe kan en wil. Niet de leeftijd, maar het ontwikkelingsniveau, zijn talent en interesses bepalen wat we aanbieden.

Samen ontdekken Je peuter is nieuwsgierig en ontdekt de wereld om zich heen. Samen met zijn vriendjes trekt hij erop uit in de ontdektuin, volgen we zijn ontwikkeling en dagen we hem op een positieve manier uit om met vertrouwen steeds een volgende stap te zetten. Hij leert nieuwe dingen te ondernemen en leert daarbij zijn talenten kennen en te gebruiken. De peuteropvang is voor hem een inspirerende, gezellige en vertrouwde plek, met veel persoonlijke aandacht. Ontdekken en beleven met plezier en een goede basis waarmee we de stap naar het basisonderwijs wat makkelijker maken. In combinatie met vele extra’s als peutergym, echt contact met de natuur en dieren en specialistische kennis over de ontwikkeling van peuters is wat je kunt verwachten van de peuteropvang bij ‘t Goudvisje.

Wil je weten wat er voor jou en je zoon of dochter mogelijk is en hoe de opvang er voor jullie uit kan zien? Onze collega’s van Klantrelaties & Advies weten alles over de mogelijkheden en adviseren je graag.

Contact