Omgang met dieren

Geiten, konijnen, duiven, geitjes, kippen en een pony; ze hebben allemaal een plek in het dierenverblijf op de locaties. Je peuter wordt betrokken bij de verzorging. Voeren, aaien en borstelen, maar ook het schoonmaken van de hokken. Dit laatste is goed voor de motoriek. Daarbij vergroot de omgang met dieren het inlevingsvermogen. De dieren zijn er altijd voor je peuter en vaak ook de eerste die ze gaan verwelkomen als ze weer naar de opvang mogen.

Slecht weer bestaat niet

Iedere dag, bij elk weertype, zijn de peuters in de natuurtuin te vinden. Ze leren aan de hand van seizoenen de natuur kennen. Zowel cognitief, motorisch als sociaal een fantastisch rijke leeromgeving. In de natuurtuin valt van alles te beleven. In de moestuin helpt je peuter met zaaien en ziet tomaten, aardbeien en komkommers groeien. De oogst komt bij de lunch op tafel. Stampen in de plassen, moddertaartjes bakken in de modderkeukens; niks is te gek.  De regencapejes, laarsjes, winterpakken en overalletjes staan klaar, want vies worden mag!

Sport & bewegen

Sportief bezig zijn met leeftijdsgenootjes: vrijuit rennen, klimmen, klauteren, tuimelen, balanceren, schommelen en springen op de trampolines. Allemaal in een veilige en zinnenprikkelende omgeving die is afgestemd op hun leeftijd. Onder begeleiding van onze medewerkers kan je peuter zich helemaal uitleven bij de gymlessen van Flik Flak. Daarbij zijn er specialisten in dienst die alles weten over de motorische ontwikkeling en het belang van bewegen. Tijdens verschillende thema’s en activiteiten is er altijd aandacht voor bewegen en leert je peuter wat zijn lichaam allemaal kan.

Muziek & cultuur

Peuters experimenteren en improviseren met muziek. Je peuter leert tijdens de verschillende thema’s bijbehorende liedjes, maakt muziek tijdens een feestje en leert over instrumenten en de mogelijkheden. Alles passend binnen zijn beleefwereld, zo is een wc-rolletje al een instrument met oneindige mogelijkheden. Op speelse wijze is er aandacht voor maatschappelijke betrokkenheid en cultuur. Je peuter gaat bijvoorbeeld op bezoek bij ouderen in een verzorgingshuis.

Voorbereiding op school

De ideale voorbereiding op de basisschool door te werken met een VVE programma dat gericht is op de individuele ontwikkeling en het talent van je peuter. Zowel het peuterarrangement, de reguliere dagopvang en de peuteropvang in de ochtend kennen een speciaal programma waarin kinderen extra uitdaging krijgen, waardoor de stap richting school een stukje makkelijker wordt.

Pedagogisch coach

Voor advies, coaching en opvoed- en ontwikkelingsvraagstukken is onze pedagogisch coach er voor jou en je peuter. Zij ondersteunt de medewerkers bij de inrichting van de groepsruimtes en is er voor extra observatie en begeleiding wanneer je peuter dit (even) nodig heeft. Alle tips en begeleiding worden op speelse wijze ingezet.

Met vriendjes spelend leren

Het samenzijn in een groep is een uitgelezen kans je peuter te laten oefenen en ontdekken in ‘samen denken’, ‘samen beslissen’, ‘compromissen sluiten’ en ‘samen verantwoordelijk zijn’. Je peuter maakt contact met leeftijdsgenootjes en sluit zijn eerste vriendschappen.

Uitdaging en ontwikkelen vanuit jouw talent

Peuters zijn nieuwsgierig, hebben een enorm doorzettingsvermogen. Vallen en weer opstaan, blijven proberen tot iets lukt. Leren doen ze met hun handen, hoofd en hart. Er bestaan verschillen in het tempo waarin peuters zich ontwikkelen. Waar de één eerder kan lopen, is de ander vlot in praten. Wie intensief op één gebied leert, houdt minder energie over voor groei in andere dingen. Je peuter kan niet alles tegelijk en heeft zijn voorkeuren en talenten. Om een optimaal ontwikkeling- en leerklimaat te scheppen, werken de pedagogisch medewerkers ontwikkelingsgericht en herkennen ze de talenten van je peuter. We kijken naar waar je peuter in zijn ontwikkeling staat, waar hij naar toe kan en wil. Niet de leeftijd, maar het ontwikkelingsniveau, zijn talent en interesses bepalen wat we aanbieden.