Wat kost kinderopvang bij ’t Goudvisje

rekenmachine_wit-copyHet berekenen van tarieven is complexe materie en afhankelijk van jouw persoonlijke (gezins)situatie. Natuurlijk zijn we je graag van dienst voor maatwerkadvies en maken wij diverse keuzes met bijbehorende kosten voor je inzichtelijk. Neem hiervoor contact op met onze afdeling Klantrelaties & Advies. Bij de persoonlijke berekening hebben we jullie bruto verzamelinkomen en de uren van de minst werkende ouder nodig.

Bruto tarieven

Onze tarieven geven bruto bedragen weer. Het bedrag wat je zelf netto betaalt valt in de meeste gevallen (aanzienlijk) lager uit. Dit verschil bestaat doordat bij de weergave van onze tarieven nog geen rekening is gehouden met de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst of ouderbijdrage vanuit de gemeente.

 

 

bordje_bruin-copy Goed om te weten!

Wet kinderopvang of ouderbijdrage?

Wet kinderopvang:
De Wet Kinderopvang is van toepassing indien je werkt en geen partner hebt of wanneer jullie beiden werken. In dit geval betaal je de bijdrage voor het peuterarrangement direct aan Kinderopvang ’t Goudvisje. Je vraagt zelf via de Belastingdienst een maandelijkse teruggaaf aan die is gebaseerd op het aantal uren opvang en de prijs per uur, de kinderopvangtoeslag. Voor meer informatie hierover kijk je op de website van de Belastingdienst.

Ouderbijdrage:
Indien je werkt, maar je partner niet, is de Wet kinderopvang niet van toepassing en betaal je een ouderbijdrage. De gemeente ‘s-Hertogenbosch bepaald jaarlijks de hoogte van deze bijdrage. Wat je betaalt hangt af van de hoogte van het zogenoemde toetsingsinkomen.

Hier vind je specifieke informatie over het berekenen van je toetsingsinkomen.

Facturen

De facturen worden – een maand vóór de betreffende opvangperiode – per e-mail verstuurd en dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Alle betalingen vinden plaats via automatische incasso rond de laatste werkdag van de maand. Voorbeeld: op 25 januari wordt de factuur verzonden voor de maand februari en de incasso vindt plaats rond 30 januari. De maandkosten die je betaalt zijn gebaseerd op het totale jaarbedrag gespreid over 12 maanden.

Jaargegevens kinderopvangtoeslag

Ieder jaar – medio februari – ontvang je van ons een digitale jaaropgave met de daadwerkelijk afgenomen opvanguren van het afgelopen jaar. Daarop staan niet alleen de uren die je volgens contract hebt afgenomen, maar ook de eventueel extra afgenomen uren. Dit overzicht heb je nodig voor de Belastingdienst. Bewaar deze jaaropgave goed.

Kinderopvangtoeslag - Voor wie en wanneer?

Maak je gebruik van kinderopvang, dan heb je mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. De overheid vergoed aan werkende ouders een deel van de kosten voor kinderopvang in de vorm van kinderopvangtoeslag. Deze wordt uitbetaald door de Belastingdienst Toeslagen.

Wat zijn de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag?
  • De opvang van je kind of kinderen vindt plaats bij een geregistreerde kinderopvangorganisatie.
  • Per kind wordt maximaal 230 uur per maand aan kinderopvangtoeslag vergoed.
  • Jouw recht op kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het aantal uren dat jij en je partner werken en het gezamenlijk arbeidsinkomen. Je mag ook studeren of een traject volgen om aan het werk te komen. Ook een verplichte inburgeringscursus valt hieronder.
Hoeveel toeslag ontvang je?

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van je ge­zamenlijke netto toetsingsinkomen. Neem contact met ons op om een proefberekening te maken.

Wijzigingen doorgeven aan de Belastingdienst

Het is belangrijk dat de Belastingdienst Toeslagen beschikt over de juiste gegevens, zodat zij de kinderopvangtoeslag naar behoren kunnen uitbetalen. De volgende wijzigingen moet je altijd zo snel mogelijk doorgeven:

  • Het aantal dagen en aantal uren opvang. Indien je meer of minder uren opvang afneemt, dien je dit door te geven aan de Belastingdienst Toeslagen.
  • LRKP-nummer (elke kinderopvangvestiging staat met een uniek nummer geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang). Als je kinderopvangvestiging bijvoorbeeld verhuist, verandert ook het LRKP-nummer. Maar ook als je kind van de dagopvang naar de buitenschoolse opvang gaat.
3 maanden recht op toeslag bij ontslag

Ouders die werkloos raken, verliezen niet meteen hun recht op kinderopvangtoeslag. Je hebt 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag als je onverhoopt je baan kwijt raakt. Hierdoor hebben ouders de tijd om te solliciteren en hebben hun kinderen het voordeel van de continuïteit van de opvang.