Waar te vinden

Acht unieke BSO locaties in Rosmalen, Empel, Berlicum en vanaf mei ook in Vinkel. Onze BSO locaties liggen in de buurt van scholen en nabij uitvalswegen; ideaal voor alle kinderen uit Rosmalen, Berlicum, Vinkel, De Groote Wielen, Empel en Den Bosch-Noord (Maaspoort). De invulling van activiteiten, zowel binnen als buiten onze locaties, is in lijn met onze kernwaarden natuurbeleving, creativiteit, sport & beweging en cultuur. Niets moet, alles mag! Moestuinen, ecologische speelzones, veel dieren, sportvelden, de zandverstuiving en grootse groene buitenspeelruimten vormen het toneel hiervoor.

De BSO Specials – Outdoor, Sport en Art & Science zijn ideaal te combineren met een andere BSO locatie. Zo kan je kind na school nieuwe uitdagende avonturen beleven, kennis maken met diverse (nieuwe) sporten en spelen met zijn bekende leeftijdsgenootjes.

Openingstijden
Buitenschoolse opvang ’t Haaienhonk is het hele jaar geopend. Voor- en na schooltijd en tijdens studiedagen en vakanties.
Uitzondering hierop vormen officiële feestdagen; nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en Eerste & Tweede Kerstdag. Op deze dagen zijn wij gesloten. Daarnaast zijn wij eens in de vijf jaar gesloten op 5 mei.

Inspectierapporten
De GGD controleert op mogelijke risico’s in een kinderopvangorganisatie. De controles richten zich hoofdzakelijk op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk. De omgang met kinderen, leidster kind ratio, inrichting en het gebruik van ruimtes staan centraal. Een GGD-inspecteur stelt na een bezoek een inspectierapport op. Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen vind je het laatste inspectierapport van de opvanglocatie naar jouw keuze (www.landelijkregisterkinderopvang.nl).